יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
קובץ כניסה ללומדת החוק למניעת הטרדה מינית - דף הדרכה
קובץ הנחיות בחירום
קישור לאתר אינטרנט סרטון יום כיף

לצפייה בסרטו לחצו על הקישור

קובץ הנחיות לסטודנט לביצוע תהליך סגירת תואר
קובץ הנחיות להגשת בקשה לאישור מיוחד לסטודנט פעיל
קובץ בקשת מעבר בין מסלולים
קובץ מרכז נגישות לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים
קובץ הסבר לגבי ציון נכשל.docx
מערכת שעות לשנה"ל -תשע"ט קובץ מיקרוביולוגיה של מערכת העיכול
קובץ פרקים נבחרים בהשמנת ילדים
קובץ סוגיות בפיזיולוגיה של המאמץ
קובץ הקבוצה-תיאוריה והתנסות סביב התימה של דמוי גוף
קובץ ביולוגיה של הזקנה
קובץ בקרה מטבוליזם של פחמימות ושומנים
קובץ תשעט קורס גישות פוסטמודרניסטיות בייעוץ 3 יחידות
הודעות שוטפות וטפסים לגבי תזה/פרויקט מחקר קובץ הנחיות לכתיבת תיזה תל חי תשע"ח- תשע"ט
קובץ לוח זמנים לביצוע המחקר והגשת תיזות ועבודות גמר
קובץ לסטודנטים נוהל קיום בחינת מוסמך
קובץ טופס הסכמה לביצוע עבודת מחקר תזונה
קובץ דף פתיחה לתזה באנגלית ובעברית
תעודת מנחה קבוצות קובץ מקבץ לימודים בהנחייית קבוצות כחלק מתכנית המוסמך במדעי התזונה- תשע"ט
קובץ הנחיות לביצוע וכתיבת עבודה מסכמת של פרויקט בקהילה מרץ 2016
קובץ גיליון בדיקת זכאות לתעודת מנחה קבוצות תשעט
שנתונים קובץ שנתון תשע"ד
קובץ שנתון מוסמך תזונה תשעה
קובץ שנתון מוסמך תזונה תשעו
קובץ שנתון מוסמך תזונה תשעז
קובץ סופי שנתון תשעח מוסמך אוגוסט 2017
קובץ שנתון מוסמך תזונה תשעט
הנחיות לכתיבה קובץ הנחיות להגשת הצעת תכנית מחקר לתואר שני במדעי התזונה
קובץ Presentation GIDI Academic writing 2013
קובץ Getting started with Mendeley
קובץ הנחיות לכתיבת הצעת מחקר
קישור לאתר אינטרנט סרטון המכללה

סרטון המכללה