יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
קובץ הנחיות בחירום
קובץ אגרת שנה א - תשעט
קובץ מערכת שעות - סמסטר א' תשע"ט
קובץ מערכת שעות - סמסטר ב' תשע"ט
קובץ טופס בקשה להכרות ופטורים מלימודים קודמים
קובץ הנחיות להגשת בקשה לפטור מקורס
קובץ קורסים מקוונים באנגלית - מידע והנחיות
קובץ הנחיות רישום לקורסי אנגלית
קובץ הנחיות להגשת בקשה לאישור מיוחד לסטודנט פעיל
קובץ כניסה ללומדת החוק למניעת הטרדה מינית - דף הדרכה
קובץ הנחיות לסטודנט טופס טיולים מקוון
קובץ בקשה לקבלת מדבקה מעודכן
קובץ חדש...חדש...חדש...בקשות לאישורים מיוחדים בפורטל
קובץ ערכת הסדרים אקדמיה לתשעח
קובץ הנחיות לרישום לקורסי בחירה תשעט
קובץ קורסי בחירה תשעט
קובץ קורסי רוח תשעט
קובץ קורסי רוח תשעט תקצירים
קובץ קורס חונכים פרסום
קובץ סילבוס קורס חונכים
תצוגת תיקיית קבצים שנתוני החוג משנת תשע"ה - תשע"ט

שנתוני החוג משנת תשע"ה - תשע"ט

קובץ תכנית שיאון לסטודנטים מצטיינים
קובץ טופס להצעת המחקר תשעח
קובץ הנחיות להתחלת עבודה תשעח
קובץ פרוט ההנחיות לכתיבת מאמר סיכום-עדכון22.01.18
קובץ איתמר ידיד 2017
קובץ סגולה מוצפי_2017
קובץ אורן רייכמן 2017
קובץ איגי ליטאור 2017
קובץ אנדראה שוכמן 2017
קובץ אסף סוקניק 2017
קובץ ארן פרלסון 2017
קובץ גיורא ריטבו 2017
קובץ דני גמרסני 2017
קובץ הדס וינשטיין גידי גרוס 2017
קובץ טלי גולדברג 2017
קובץ יעל חכם רחל אמיר 2017
קובץ ליאור רבינוביץ 2017
קובץ ליאורה שאלתיאל 2017
קובץ מרי דפני ילין 2017
קובץ עדי יונס-לוי 2017
קובץ עמי נישרי 2017
קובץ ערן דביר 2017
קובץ קארן גקסון 2017
קובץ רואי גוטמן 2017
קובץ שריאל היבנר 2017
קובץ אופיר דגני 2017
קובץ מאיר שליסל 2017
קובץ אבי מתתיהו 2017
קובץ ליבנת ג'ורנו 2017
קובץ ורד נאור 2018
תצוגת תיקיית קבצים סקסולוג של פרחים, פסיכולוג של דבורים ופיזיולוג של נשירים

פרופ' רפי שטרן מדבר על המחקר שלו בתחום ההפרייה והאבקת פירות של עצים נשירים


קובץ מצגת פרויקטים של תואר שני ומידע כללי