יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
תצוגת תיקיית קבצים ספרות וחומר רקע

קבצים שונים

קובץ קובץ קישוריות

אנא דווחו על קישורית ש"לא עובדת"...

קובץ נתוני מאי 2014

חודש זה מכיל רק כשבוע. החל מיוני הכוונה לעלות קבצים עם חודשים מלאים

קובץ נתוני כל חודש יוני 2014

לשימושכם- אנא ציינו שהמקור הוא תחנת "אקדמיה בכיכר" בקרית שמונה...

קובץ נתוני כל חודש יולי 2014

XLS

קובץ נתוני אוגוסט 2014

XLS

קובץ נתוני ספטמבר 2014

קובץ אקסל להורדה

קובץ נתוני אוקטובר 2014 כולל גשם

XLS

קובץ נתוני נובמבר 2014

XLS

קובץ דצמבר 2014

XLS

קובץ ינואר 2015

XLS

קובץ כל נתוני 2014 (אפריל-דצמבר) כקובץ CSV

CSV

שעור ראשון- הקדמה, מבוא לאטמוספרה קובץ מצגת מבוא

מצגת לקראת השיעור הראשון

קובץ מצגת מבנה האטמוספרה

PPT

קובץ מצגת לחץ ומפלי טמפרטורה

PPT

פרופילי לחץ וטמפרטורה/מדידת גשם קובץ מצגת לשעור השני- לחץ וטמפרטורה

PPS

קובץ מצגת מקוצרת להרצה בכיתה

PPS

מה מזיז את האוויר? שקעים, רמות, רוח קובץ מצגת לשיעור

PPS

קובץ מצגת בנושא שקעים ורמות נוסח מלא

מצגת

קישור לאתר אינטרנט קישור לאתר FORECA

קישור

קישור לאתר אינטרנט קישור לאתר ISRAELWEATHER

קישור

עננים ומשקעים קובץ דפי הסבר על עננים

עננים

קובץ מצגת לשיעור

מצגת

קובץ דפי מצגת בנושא מקורס "קלימטולוגיה" ב-תשע"ג

PDF

קובץ מצגת האוניברסיטה העברית בנושא עננים ומשקעים

לשימוש פנימי ולצרכי לימוד בלבד

קובץ דיאגרמות פסיכרומטריות

לתרגיל ובכלל...

עונות השנה, צבע השמיים ומאזן אנרגיה קובץ מצגת לשיעור 5

PPS

קישור לאתר אינטרנט אתר של אוניברסיטת Clark

הרבה אנימציות על קרינת השמש

קישור לאתר אינטרנט סרט The Clouds Mistery

סרט

קובץ על קרינה אולטרסגולית (מאוניברסיטת אוהיו, חובת קריאה)

קריאה

קובץ לקרא גם דעה אחרת.... על ההתחממות (קרטר)

מאמר

קישור לאתר אינטרנט סרט "תגובה" לסרטו של אל גור

שני צדדים למטבע?

מזג האוויר בעולם ובארץ- קובץ מצגת לשיעור 6

PPS

תופעות קיצוניות קובץ מצגת תופעות חריגות

PPT

קובץ סרטון יצירת טורנדו (מוזיאון NOAA)

WMV