יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
קובץ הנחיות מצב חירום

הנחיות במצב חרום

קובץ ערכת הסדרי תשלום למכללה

ערכת הסדרי תשלום למכללה

תצוגת תיקיית קבצים איגרת לסטודנט

  

קובץ מדריך למסיימי לימודי עו"ס

עלון

קובץ הנחיות כתיבה אקדמית

  הנחיות כתיבה אקדמית

קובץ הנחיות להגשת בקשה לאישור מיוחד

הנחיות להגשת בקשה לאישור מיוחד

קובץ שאלון שיבוץ שנה ב'

    

קישור לאתר אינטרנט מאגר סילבוסים

סטודנטים יקרים

אנו פועלים במגמה מתמדת לשיפור השירות לסטודנט

לשירותכם קישור בו תוכלו לבצע חיפוש על שיעורים ולצפות בסילבוס של השיעור.

https://rashim.telhai.ac.il/michlol3/Utils/SearchCourses/SearchCourses.aspx

קובץ הנחיות לימי שינויים לשנה"ל תשע"ח סמסטר א'

הנחיות לימי שינויים לשנה"ל תשע"ח סמסטר א'

קובץ הליך ייעוץ לענייני סטודנטים -החוג לעבודה סוציאלית

הליך ייעוץ לענייני סטודנטים -החוג לעבודה סוציאלית

קובץ קורסי רוח כלל מכללתיים - תשע"ט
קובץ תקצירי קורסי רוח כלל מכלתיים- תשע"ט
קובץ איגרת לסטודנט שנה א' עו"ס לשנה"ל תשע"ט
קובץ איגרת לסטודנט שנה ב' עו"ס לשנה"ל תשע"ט
קובץ איגרת לסטודנט שנה ג' עו"ס לשנה"ל תשע"ט
קובץ רשימת קורסי בחירה
קובץ תקצירי קורסי בחירה
קובץ טפסי הרשמה למסלול "לחץ וטראומה"

.

סרטוני הדרכה קישור לאתר אינטרנט פורטל הסטודנט
קישור לאתר אינטרנט רישום לקורסים
קישור לאתר אינטרנט בקשות סטודנטים -טיפול

בקשות סטודנטים - טיפול

קישור לאתר אינטרנט כניסה ללומדת החוק למניעת הטרדה מינית
קישור לאתר אינטרנט הגשת בקשה לאישור מיוחד
קישור לאתר אינטרנט ערעור על ציון
קישור לאתר אינטרנט בקשה להיבחן במועד ב
קובץ שנתון תשע"ג

  

קובץ שנתון תשע"ד

  

תצוגת תיקיית קבצים שנתון תשע"ה

    

קובץ שנתון תשע"ו

  

קובץ שנתון תשע"ז

שנתון תשע"ז

קובץ שנתון תשע"ח

שנתון תשע"ח

קובץ שנתון תשע"ט
קובץ מערכת שעות תשע"ה

   

קובץ מערכת שעות תשע"ו

מערכת שעות

קובץ מערכת שעות תשע"ז

מערכת שעות תשע"ז

קובץ מערכת שעות תשע"ח

מערכת שעות תשע"ח

קובץ קורסי רוח כלל מכללתיים -תשע"ט
קובץ תקצירי קורסי רוח כלל מכללתיים -תשע"ט
קובץ מערכת שעות תשע"ח
קובץ מידע כללי על היחידה ללימודי שדה עו"ס

            

קובץ שאלון הערכת לימודי השדה

          

קובץ טופס הערכת סטודנט שנה א' סמס' ב' - תוכנית ההשלמות

     

קובץ הערכת ההכשרה הקהילתית ע"י הסטודנט

     

קובץ סרטון פרויקטים קהילתיים תשע"ז

   

קובץ סילבוס לימודי שדה בתחום הקהילתי תשע'ט
קובץ תרגיל היכרות עם הארגון והקהילה שיטות בעק תשעט
קובץ סילבוס הכשרה מעשית שנה ג תשעט
קובץ תרגיל למיפוי קהילתי שנה ג
קובץ תרגיל להכרת השירות ומיפוי קהילתי
קובץ סילבוס הכשרה מעשית שנה ב תשעט
קובץ סילבוס לימודי שדה השלמות- שנה א תשעט
קובץ סילבוס לימודי שדה השלמות- שנה ב תשעט
קובץ ספר היחידה ללימודי שדה
קובץ טופס דיווח נסיעות לסטודנטים
קובץ טופס הערכת ביניים
קובץ דו'ח סיכומי
קובץ דו'ח תמציתי
קובץ טופס הרשמה למסלול לחץ וטראומה לשנה"ל תשע"ח

טופס הרשמה למסלול לחץ וטראומה לשנה"ל תשע"ח