יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
קובץ הצטרפו לנברת ה- IGEM
קישור לאתר אינטרנט סרט תדמית, החוג למדעי הסביבה

   

קישור לאתר אינטרנט סרטון תדמית, המכללה האקדמית תל חי

      

קובץ כניסה ללומדת החוק למניעת הטרדה מינית - דף הדרכה
קובץ בקשה לקבלת מדבקה-תשעח

 

קובץ הנחיות ליימי השינויים תשעז סמסטר א
קובץ ערכת הסדרים אקדמיה לתשעח
קישור לאתר אינטרנט שומרים על אוויר נקי בגליל העליון

שיתוף פעולה של החוג למדעי הסביבה במכללה עם האגף לניטור אוויר ושינויי אקלים של המשרד להגנת הסביבה שבראשו עומד דר' לבנה קורדובה הביא להתקנת תחנה קבועה לניטור איכות אוויר מעל גג אחד הבניינים בקמפוס מזרח. התחנה תעקוב אחרי חלקיקים, פיח, ושאר מרכיבים של איכות אוויר בכדי להוות מדד למצב האוויר בצפון עמק החולה.

הנתונים של התחנה יהיו גלויים ויתפרסמו באופן רציף באתר המשרד להגנת הסביבה 
 http://www.svivaaqm.net/
קובץ איגרת לסטודנטים לקראת ימי שיבוץ לקורסים
דף תוכן מעוצב קישור לתחנה מטאורולוגית של אקדמיה בכיכר בקרית שמונה

קישור

קובץ סביבה- מצגת הסבר לסטודנטים מתקבלים, שנה א

 

הזמנות לכנסים קובץ קול קורא היחידה לשליחות
קובץ הזמנה ליון עיון בנושא שירותי המערכת האקולוגית- מהתיאוריה למציאות הישראלית
קובץ הנחיות בחירום לסטודנטים
אנגלית קובץ קורסים מקוונים באנגלית - מידע והנחיות

  

קובץ הנחיות רישום לקורסי אנגלית

 

קישור לאתר אינטרנט פורטל הסטודנט

  

קישור לאתר אינטרנט רישום לקורסים- היועץ הוירטואלי

  

קישור לאתר אינטרנט תהליך הגשת בקשות באמצעות האינטרנט

    

קישור לאתר אינטרנט ערעור על ציון

 

קישור לאתר אינטרנט בקשה להיבחן במועד ב'

  

קישור לאתר אינטרנט רישום לקורסים עם דרישות קדם

  

קישור לאתר אינטרנט רישום לקורסים חופפים

   

קישור לאתר אינטרנט דרישות מקבילות

  

קישור לאתר אינטרנט בדיקת מכסה על שיעור

  

קישור לאתר אינטרנט פורום השיעור

    

קישור לאתר אינטרנט אנגלית

   

קובץ הנחיות לרישום לקורסי בחירה
קובץ סקר בוגרים
קובץ הנחיות להגשת בקשה לפטור מקורס
קובץ טופס בקשה להכרות ופטורים מלימודים קודמים
קובץ בקשות לאישורים מיוחדים
קובץ הנחיות להגשת בקשה לאישור מיוחד לסטודנט פעיל
תצוגת תיקיית קבצים שנתוני החוג

   

קובץ מערכת גרפית לשנהל תשעח, סמסטר א

המערכת עדכנית נכון לתאריך ה- 23/7/2017.

ייתכנו שינויים.

קובץ מערכת גרפית לשנהל תשעח, סמסטר ב

המערכת עדכנית נכון לתאריך ה- 23/7/2017.

ייתכנו שינויים.

קובץ קורסי רוח תשעח
קובץ תקצירי קורסי רוח תשעח
קובץ עותק של סמסטר קיץ תשעז
קובץ נושאי מחקר, פרופ גיורא ריטבו
קובץ הנחיות להתחלת עבודה תשעח
קובץ טופס להצעת המחקר תשעח