Topic Name Description
URL סרט תדמית, החוג למדעי הסביבה

   

File לוח שנה לאתר - תשעט נכון ל 7.8.2018
URL סרטון תדמית, המכללה האקדמית תל חי

      

File כניסה ללומדת החוק למניעת הטרדה מינית - דף הדרכה
URL שומרים על אוויר נקי בגליל העליון

שיתוף פעולה של החוג למדעי הסביבה במכללה עם האגף לניטור אוויר ושינויי אקלים של המשרד להגנת הסביבה שבראשו עומד דר' לבנה קורדובה הביא להתקנת תחנה קבועה לניטור איכות אוויר מעל גג אחד הבניינים בקמפוס מזרח. התחנה תעקוב אחרי חלקיקים, פיח, ושאר מרכיבים של איכות אוויר בכדי להוות מדד למצב האוויר בצפון עמק החולה.

הנתונים של התחנה יהיו גלויים ויתפרסמו באופן רציף באתר המשרד להגנת הסביבה 
 http://www.svivaaqm.net/
File איגרת לסטודנטים לקראת ימי שיבוץ לקורסים
Page קישור לתחנה מטאורולוגית של אקדמיה בכיכר בקרית שמונה

קישור

URL ידיעון לסטודנט, תשע"ט
File ערכת הסדרים לתשעט 7.10.18
File סביבה- מצגת הסבר לסטודנטים מתקבלים, שנה א

 

הזמנות לכנסים File קול קורא היחידה לשליחות
File הנחיות בחירום לסטודנטים
אנגלית File מידע לסטודנט - חובות אנגלית נדרשות לתואר
File שאלות נפוצות

  

File הנחיות רישום לקורסי אנגלית

 

שנה א' File איגרת מדעי הסביבה, שנהל תשעט
File מצגת היכרות מדעי הסביבה תשעט
URL פורטל הסטודנט

  

URL רישום לקורסים- היועץ הוירטואלי

  

URL תהליך הגשת בקשות באמצעות האינטרנט

    

URL ערעור על ציון

 

URL בקשה להיבחן במועד ב'

  

URL רישום לקורסים עם דרישות קדם

  

URL רישום לקורסים חופפים

   

URL דרישות מקבילות

  

URL בדיקת מכסה על שיעור

  

URL פורום השיעור

    

URL אנגלית

   

File הנחיות לרישום לקורסי בחירה
File סקר בוגרים
File הנחיות להגשת בקשה לפטור מקורס
File טופס בקשה להכרות ופטורים מלימודים קודמים
File בקשות לאישורים מיוחדים
File הנחיות להגשת בקשה לאישור מיוחד לסטודנט פעיל
Folder שנתוני החוג

   

File תכנית שיאון לסטודנטים מצטיינים
File מערכת גרפית לשנהל תשעט, סמסטר א

המערכת עדכנית נכון לתאריך ה- 20/12/2018.

ייתכנו שינויים.

File מערכת גרפית לשנהל תשעט, סמסטר ב

המערכת עדכנית נכון לתאריך ה- 20/12/2018.

ייתכנו שינויים.

File קורסי רוח תשעט
File קורסי רוח תשעט תקצירים
File קורס חונכות והנגשת למידה- פרסום
File סילבוס הקורס חונכות והנגשת למידה בראייה הוליסטית
File הנחיות להתחלת עבודה תשעט
File הנחיות לקראת סיום הפרויקט תשעט
File טופס להצעת המחקר תשעט
מודעות דרושים/ לימודי המשך לבוגרים File תוכנית מוסמך באוניברסיטה העברית