יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
קישור לאתר אינטרנט סרט תדמית, החוג למדעי הסביבה

   

קובץ לוח שנה לאתר - תשעט נכון ל 7.8.2018
קישור לאתר אינטרנט סרטון תדמית, המכללה האקדמית תל חי

      

קובץ כניסה ללומדת החוק למניעת הטרדה מינית - דף הדרכה
קישור לאתר אינטרנט שומרים על אוויר נקי בגליל העליון

שיתוף פעולה של החוג למדעי הסביבה במכללה עם האגף לניטור אוויר ושינויי אקלים של המשרד להגנת הסביבה שבראשו עומד דר' לבנה קורדובה הביא להתקנת תחנה קבועה לניטור איכות אוויר מעל גג אחד הבניינים בקמפוס מזרח. התחנה תעקוב אחרי חלקיקים, פיח, ושאר מרכיבים של איכות אוויר בכדי להוות מדד למצב האוויר בצפון עמק החולה.

הנתונים של התחנה יהיו גלויים ויתפרסמו באופן רציף באתר המשרד להגנת הסביבה 
 http://www.svivaaqm.net/
קובץ איגרת לסטודנטים לקראת ימי שיבוץ לקורסים
דף תוכן מעוצב קישור לתחנה מטאורולוגית של אקדמיה בכיכר בקרית שמונה

קישור

קישור לאתר אינטרנט ידיעון לסטודנט, תשע"ט
קובץ ערכת הסדרים לתשעט 7.10.18
קובץ סביבה- מצגת הסבר לסטודנטים מתקבלים, שנה א

 

הזמנות לכנסים קובץ קול קורא היחידה לשליחות
קובץ הנחיות בחירום לסטודנטים
אנגלית קובץ מידע לסטודנט - חובות אנגלית נדרשות לתואר
קובץ שאלות נפוצות

  

קובץ הנחיות רישום לקורסי אנגלית

 

שנה א' קובץ איגרת מדעי הסביבה, שנהל תשעט
קובץ מצגת היכרות מדעי הסביבה תשעט
קישור לאתר אינטרנט פורטל הסטודנט

  

קישור לאתר אינטרנט רישום לקורסים- היועץ הוירטואלי

  

קישור לאתר אינטרנט תהליך הגשת בקשות באמצעות האינטרנט

    

קישור לאתר אינטרנט ערעור על ציון

 

קישור לאתר אינטרנט בקשה להיבחן במועד ב'

  

קישור לאתר אינטרנט רישום לקורסים עם דרישות קדם

  

קישור לאתר אינטרנט רישום לקורסים חופפים

   

קישור לאתר אינטרנט דרישות מקבילות

  

קישור לאתר אינטרנט בדיקת מכסה על שיעור

  

קישור לאתר אינטרנט פורום השיעור

    

קישור לאתר אינטרנט אנגלית

   

קובץ הנחיות לרישום לקורסי בחירה
קובץ סקר בוגרים
קובץ הנחיות להגשת בקשה לפטור מקורס
קובץ טופס בקשה להכרות ופטורים מלימודים קודמים
קובץ בקשות לאישורים מיוחדים
קובץ הנחיות להגשת בקשה לאישור מיוחד לסטודנט פעיל
תצוגת תיקיית קבצים שנתוני החוג

   

קובץ תכנית שיאון לסטודנטים מצטיינים
קובץ מערכת גרפית לשנהל תשעט, סמסטר א

המערכת עדכנית נכון לתאריך ה- 20/12/2018.

ייתכנו שינויים.

קובץ מערכת גרפית לשנהל תשעט, סמסטר ב

המערכת עדכנית נכון לתאריך ה- 20/12/2018.

ייתכנו שינויים.

קובץ קורסי רוח תשעט
קובץ קורסי רוח תשעט תקצירים
קובץ קורס חונכות והנגשת למידה- פרסום
קובץ סילבוס הקורס חונכות והנגשת למידה בראייה הוליסטית
קובץ הנחיות להתחלת עבודה תשעח
קובץ הנחיות לקראת סיום הפרויקט תשעט
קובץ טופס להצעת המחקר תשעט
מודעות דרושים/ לימודי המשך לבוגרים קובץ תוכנית מוסמך באוניברסיטה העברית