יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
קובץ הצטרפו לנברת ה- IGEM
קישור לאתר אינטרנט סרטון תדמית, המכללה האקדמית תל חי

   

קובץ כניסה ללומדת החוק למניעת הטרדה מינית - דף הדרכה
קובץ בקשה לקבלת מדבקה-תשעז
קובץ הנחיות ליימי השינויים תשעז סמסטר א
קובץ ערכת הסדרים אקדמיה לתשעח
קובץ איגרת לסטודנטים לקראת ימי שיבוץ לקורסים
קובץ הנחיות בחירום לסטודנטים
קובץ מדעי החי- מצגת
אנגלית קובץ קבצי ההנחיות

  

קובץ הנחיות רישום לקורסי אנגלית

  

קישור לאתר אינטרנט פורטל הסטודנט

   

קישור לאתר אינטרנט רישום לקורסים- היועץ הוירטואלי

   

קישור לאתר אינטרנט תהליך הגשת בקשות באמצעות האינטרנט

  

קישור לאתר אינטרנט ערעור על ציון

  

קישור לאתר אינטרנט בקשה להיבחן במועד ב'

 

קישור לאתר אינטרנט רישום לקורסים עם דרישות קדם

  

קישור לאתר אינטרנט רישום לקורסים חופפים

 

קישור לאתר אינטרנט דרישות מקבילות

  

קישור לאתר אינטרנט בדיקת מכסה על שיעור

  

קישור לאתר אינטרנט פורום השיעור

  

קישור לאתר אינטרנט אנגלית

  

קובץ הנחיות להגשת בקשה לפטור מקורס
קובץ טופס בקשה להכרות ופטורים מלימודים קודמים
קובץ בקשות לאישורים מיוחדים
קובץ הנחיות להגשת בקשה לאישור מיוחד לסטודנט פעיל
תצוגת תיקיית קבצים שנתונים

1

קובץ עותק של סמסטר קיץ תשעז
קובץ הנחיות לרישום לקורסי בחירה
קובץ מערכת גרפית לשנהל תשעח, סמסטר א'

המערכת עדכנית נכון לתאריך ה-23/7/2017.

ייתכנו שינויים.

קובץ מערכת גרפית לשנהל תשעח, סמסטר ב'

המערכת עדכנית נכון לתאריך ה-23/7/2017.

ייתכנו שינויים.

קובץ קורסי רוח תשע"ח
קובץ תקצירי קורסי רוח תשע"ח
קובץ הנחיות להתחלת עבודה תשעח
קובץ טופס להצעת המחקר תשעח
קובץ דוגמא לפרוייקט מחקר- תקציר- דריה אורן
קובץ דוגמא למצגת פרוייקט מחקר - דריה אורן
קובץ דוגמא לפרוייקט מחקר- תקציר- רוני ברזל
קובץ דוגמא למצגת פרויקט מחקר - רוני ברזל
קובץ נושאי מחקר-בועז שחם
קובץ מצגת רואי גוטמן
קובץ חשיפת פרוייקטים-טקסונומיה של שלשולים ארן פרלסון
קובץ נושאים לפרויקטי גמר בחוג למדעי החי גדי דגני
קובץ -הצעות לפרויקט גמר - איציק תשעה- 2015pptx
קובץ Motti Charter Tel Hai