יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
קישור לאתר אינטרנט סרטון תדמית, המכללה האקדמית תל חי

   

קובץ כניסה ללומדת החוק למניעת הטרדה מינית - דף הדרכה
קובץ לוח שנה לאתר - תשעט נכון ל 7.8.2018
קישור לאתר אינטרנט ידיעון לסטודנט, תשע"ט
קובץ ערכת הסדרים לתשעט 7.10.18
קובץ הנחיות בחירום לסטודנטים
קובץ איגרת מדעי החי, שנהל תשעט
אנגלית קובץ מידע לסטודנט - חובות אנגלית נדרשות לתואר
קובץ שאלות נפוצות

  

קובץ הנחיות רישום לקורסי אנגלית

  

קישור לאתר אינטרנט פורטל הסטודנט

   

קישור לאתר אינטרנט רישום לקורסים- היועץ הוירטואלי

   

קישור לאתר אינטרנט תהליך הגשת בקשות באמצעות האינטרנט

  

קישור לאתר אינטרנט ערעור על ציון

  

קישור לאתר אינטרנט בקשה להיבחן במועד ב'

 

קישור לאתר אינטרנט רישום לקורסים עם דרישות קדם

  

קישור לאתר אינטרנט רישום לקורסים חופפים

 

קישור לאתר אינטרנט דרישות מקבילות

  

קישור לאתר אינטרנט בדיקת מכסה על שיעור

  

קישור לאתר אינטרנט פורום השיעור

  

קישור לאתר אינטרנט אנגלית

  

קובץ הנחיות להגשת בקשה לפטור מקורס
קובץ טופס בקשה להכרות ופטורים מלימודים קודמים
קובץ בקשות לאישורים מיוחדים
קובץ הנחיות להגשת בקשה לאישור מיוחד לסטודנט פעיל
תצוגת תיקיית קבצים שנתונים

1

קובץ תכנית שיאון לסטודנטים מצטיינים
קובץ הנחיות לרישום לקורסי בחירה
קובץ מערכת גרפית לשנהל תשעט, סמסטר א'

המערכת עדכנית נכון לתאריך ה-20/12/2018.

ייתכנו שינויים.

קובץ מערכת גרפית לשנהל תשעט, סמסטר ב'

המערכת עדכנית נכון לתאריך ה-20/12/2018

ייתכנו שינויים.

קובץ קורסי רוח תשעט
קובץ קורסי רוח תשעט תקצירים
קובץ קורס חונכות והנגשת למידה- פרסום
קובץ סילבוס הקורס חונכות והנגשת למידה בראייה הוליסטית
קובץ איגרת מדעי החי, שנהל תשעט
קובץ מדעי החי- מצגת
קובץ הנחיות להתחלת עבודה תשעח
קובץ טופס להצעת המחקר תשעט
קובץ הנחיות לקראת סיום הפרויקט תשעט