יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
דף תוכן מעוצב סגל החוג לכלכלה וניהול

דף תוכן מעוצב יצירת קשר סגל החוג

דף תוכן מעוצב שאלות נפוצות

קובץ סרטון החוג

  

דף תוכן מעוצב סרטוני הסבר שימושיים

קובץ הנחיות לימי השינויים סמסטר ב'
דף תוכן מעוצב אגרת לסטודנט שנה א' תשע"ח

דף תוכן מעוצב מצגות ודגשים לרישום לקורסים תשע"ח

ממנ  

קובץ תנאי מעבר ממקבץ כלכלה לחוג לכלכלה וניהול

31.7.16

דף תוכן מעוצב ציון עובר בקורס ותנאי מעבר משנה לשנה

31.7.16

תצוגת תיקיית קבצים מערכת וקבצים שימושיים

 

תצוגת תיקיית קבצים מערכת שעות תשע"ח מסלול רגיל

המערכת הינה כללית ולא אישית- שינויים צפויים. 

תצוגת תיקיית קבצים מערכת שעות תשע"ח מקבץ כלכלה

מומלץ לקחת בנוסף קורס רוח בשנה הראשונה

*ייתכנו שינויים במערכת השעות

תצוגת תיקיית קבצים מערכת שעות כלכלה ומערכות מידע

 

תצוגת תיקיית קבצים מערכת שעות מסלול לאנשים עובדים

המערכת אינה סופית וצפויים שינויים

תצוגת תיקיית קבצים קורסי רוח תשע"ח

 

מילון מושגים עברית- ערבית קובץ מושגים בניהול
קובץ מושגים בכלכלה
רישום לקורסים תשע"ח קובץ הסבר לקראת ימי השיבוץ לקורסים

 

תצוגת תיקיית קבצים מצגות שנה א'- מסלול רגיל, דו חוגי ואנשים עובדים

בהצלחה

תצוגת תיקיית קבצים מצגת שנה ב' מסלול רגיל

בהצלחה

תצוגת תיקיית קבצים מצגות שנה ג'+ד'

בהצלחה

תצוגת תיקיית קבצים מצגת מקבץ כלכלה

בהצלחה

קובץ הנחיות לימי השיבוצים
קובץ מערכת שעות - סמסטר א'
קובץ מערכת שעות -סמסטר ב'

קובץ מצגת הסבר שנה א' - כלכלה וניהולקובץ הנחיות לימי השינויים תשע"ח

קובץ שנתון תוכנית עתידים- כלכלה וניהולקובץ רשימת קורסי בחירה מומלצים
תצוגת תיקיית קבצים שנתונים
עודכן בתאריך

29.10.17

תצוגת תיקיית קבצים סילבוסים לבחירת סמינר מסלול רגיל תשע"ח

להלן סילבוסים של הקורסים שתומכים סמינר ושל הסמינרים לשנת תשע"ח

דף תוכן מעוצב בחירת סמינר מסלול עובדים תשע"חבחירת מוקדים לשנה ג' תשע"ח קובץ מצגת הסבר בחירת מוקדים ופרקטיקום

הסבר במצגת

תצוגת תיקיית קבצים סילבוסים למוקד שיווק ויזמות

מצורפים הסילבוסים משנת תשע"ז של הקורסים במוקד שיווק ויזמות.

הסילבוסים יעודכנו שוב לקראת תשע"ח.

תצוגת תיקיית קבצים סילבוסים למוקד ניהול פיננסי

מצורפים הסילבוסים משנת תשע"ז של הקורסים במוקד ניהול פיננסי.

הסילבוסים יעודכנו שוב לקראת תשע"ח.

קובץ הנחיות למקרי חירום


 

קובץ קורסים מקוונים באנגלית- מידע והנחיות

בב

דף תוכן מעוצב ציון עובר בקורס ותנאי מעבר משנה לשנה

1

קישור לאתר אינטרנט ידיעון לסטודנט

קובץ לימודי השלמה לחשבונאות באוניברסיטת חיפה

מצורף

דף תוכן מעוצב קישור לכתבה על הקורס חינוך פיננסי- ד"ר יהודית קאהןקובץ דף הדרכה- לומדת החוק למניעת הטרדה מינית

בב

קובץ קובץ הסדרי תשלום לשכר לימוד

קובץ הנחיות להגשת בקשה לאישור מיוחד – סטודנט פעיל

דף תוכן מעוצב הנחיות בנוגע לערבול שאלונים בבחינות

  

קובץ בקשה למדבקה לרכב- כניסה לקמופס מערב
קובץ הנחייה לטופס טיולים מקוון לקראת סגירת תואר

קובץ דף הנחיות לסטודנט פורש