יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
דף תוכן מעוצב סגל החוג לכלכלה וניהול

דף תוכן מעוצב יצירת קשר סגל החוגדף תוכן מעוצב שאלות נפוצות

קובץ סרטון החוג

  

דף תוכן מעוצב סרטוני הסבר שימושיים

קובץ סגל מרצים לשנת תשע"ט
קובץ תנאי מעבר ממקבץ כלכלה לחוג לכלכלה וניהול

31.7.16

דף תוכן מעוצב ציון עובר בקורס ותנאי מעבר משנה לשנה

31.7.16

תצוגת תיקיית קבצים מערכת וקבצים שימושיים

 

דף תוכן מעוצב קורס בחירה מבוא לביקורת פנים
קישור לאתר אינטרנט ידיעון לסטודנט תשע"ט
תצוגת תיקיית קבצים מערכת שעות תשע"ט מסלול רגיל

המערכת הינה כללית ולא אישית-

שימו לב : ייתכנו שינויים צפויים במערכת השעות .  עודכן בתאריך 24/7/18תצוגת תיקיית קבצים מערכת שעות תשע"ט מקבץ כלכלה

מומלץ לקחת בנוסף קורס רוח בשנה הראשונה

*ייתכנו שינויים במערכת השעות

 עודכן בתאריך 8/7/18

תצוגת תיקיית קבצים מערכת שעות תשע"ט כלכלה ומערכות מידע

 שימו לב : ייתכנו  שינויים  במערכת השעות

עודכן בתאריך 5.12.18

תצוגת תיקיית קבצים מערכת שעות תשע"ט מסלול לאנשים עובדים

שימו לב : ייתכנו שינויים במערכת המפגשים

 עודכן בתאריך 6/1/19

תצוגת תיקיית קבצים קורסי רוח תשע"ט

 

מילון מושגים עברית- ערבית קובץ מושגים בניהול
קובץ מושגים בכלכלה
רישום לקורסים תשע"ט קובץ הסבר לקראת ימי השיבוץ לקורסים תשעט

 עודכן בתאריך 8.7.18

תצוגת תיקיית קבצים מצגות שנה א'- מסלול רגיל, דו חוגי ואנשים עובדים

בהצלחה

תצוגת תיקיית קבצים מצגת שנה ב' מסלול רגיל

בהצלחה


תצוגת תיקיית קבצים מצגות שנה ג'+ד'

בהצלחה
עודכן בתאריך 25/7/18


תצוגת תיקיית קבצים מצגת מקבץ כלכלה

בהצלחה

קובץ אגרת שנה א עתידים - החוג לכלכלה
קובץ מערכת שעות - סמסטר א'

* ייתכנו שינויים במערכת השעות

עודכן בתאריך 8/7/18קובץ מערכת שעות -סמסטר ב'

* ייתכנו שינויים במערכת השעות

עודכן בתאריך 8/7/18
קובץ רשימת קורסי בחירה מומלצים
תצוגת תיקיית קבצים שנתונים
עודכן בתאריך

18.6.18

בחירת מוקדים לשנה ג' תשע"ט קובץ מצגת הסבר בחירת מוקדים ופרקטיקום

הסבר במצגת

תצוגת תיקיית קבצים סילבוסים למוקד שיווק ויזמות

מצורפים הסילבוסים משנת תשע"ז של הקורסים במוקד שיווק ויזמות.

הסילבוסים יעודכנו שוב לקראת תשע"ח.

תצוגת תיקיית קבצים סילבוסים למוקד ניהול פיננסי

מצורפים הסילבוסים משנת תשע"ז של הקורסים במוקד ניהול פיננסי.

הסילבוסים יעודכנו שוב לקראת תשע"ח.

קובץ הנחיות למקרי חירום


 

קובץ קורסים מקוונים באנגלית- מידע והנחיות

בב

דף תוכן מעוצב ציון עובר בקורס ותנאי מעבר משנה לשנה

1

קישור לאתר אינטרנט ידיעון לסטודנט

קובץ לימודי השלמה לחשבונאות באוניברסיטת חיפה

מצורף

קובץ דף הדרכה- לומדת החוק למניעת הטרדה מינית

בב

קובץ קובץ הסדרי תשלום לשכר לימוד

קובץ הנחיות להגשת בקשה לאישור מיוחד – סטודנט פעיל

דף תוכן מעוצב הנחיות בנוגע לערבול שאלונים בבחינות

  

קובץ בקשה למדבקה לרכב- כניסה לקמופס מערב
קובץ הנחייה לטופס טיולים מקוון לקראת סגירת תואר

קובץ דף הנחיות לסטודנט פורש