יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
יחידת־הוראה 1 קובץ סילבוס הקורס

מצגת סילבוס הקורס

יחידת־הוראה 2 קובץ ההיסטוריה של החקלאות

ההיסטוריה של החקלאות

קובץ ההיסטוריה של החקלאות חלק 2

ההיסטוריה של החקלאות חלק 2

יחידת־הוראה 3 קובץ קרקע ודישון

קרקע ודישון

הנדסה גנטית קובץ הנדסה גנטית

הנדסה גנטית

יחידת־הוראה 5 קובץ הדברה

הדברה