יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
יחידת־הוראה 1 קובץ מצגת מדינת הרווחה

מצגת

קובץ עיצוב מדינת הרווחה

פרק מהספר

קובץ מדינת הרווחה מדיניות ציבורית ודעת הקהל

מאמר

יחידת־הוראה 2 קובץ בטחון סוציאלי והביטוח הלאומי

מצגת

קובץ שחיקת העקרון הביטוחי בביטוח הלאומי

מאמר

קובץ בטחון סוציאלי

הפרק

יחידת־הוראה 3 קובץ הפרטה ומסחור מדינת הרווחה

מצגת

קובץ מסחור מדינת הרווחה והפרטתה

מאמר

קובץ מהי הפרטה?

מצגת משעשעת

יחידת־הוראה 4 קובץ עתיד מדינת הרווחה

מצגת

קובץ עיצוב מדיניות רווחה בישראל

פרק

יחידת־הוראה 5 קובץ כתיבת נייר עמדה

מאמר

יחידת־הוראה 6 קישור לאתר אינטרנט אתר הכנסת

לינק לאתר