יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
קורס "כותבים את ההיסטוריה של קריית שמונה" קובץ סילבוס קורס- "כותבים את ההיסטוריה של קריית שמונה"

רשימת חומרי קריאה

שיעור 1- כפר תימני או מרכז עירוני? קובץ מצגת חלק 1- הרצאה אמיר

מצגת חלק 1

קובץ חלק 2- שיתוף ציבור

חלק 2- שיתוף ציבור

שיעור 2- "רצון טוב לא מספיק" קובץ חלק 1- הרצאה אמיר

חלק 1- הרצאה אמיר

קובץ חלק 2- שיתוף ציבור

חלק 2- שיתוף ציבור