יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
קובץ אגרת מידע לסטודנטים בשנה א'
קובץ מועדי פתיחה רישום לקורסים תשע"ח

קובץ קורסי רוח תשע"ח
קובץ תקצירי קורס רוח תשע"ח
קובץ הנחיות לימי השיבוציםקובץ מצגת מזרח אסיה תשע"ח

מצגת מזרח אסיה תשע"ח עדכני ל-7.9.17

קובץ מערכת שעות תשעח

מערכת שעות תשעח

קובץ שנתון תשע"ח

שנתון תשע"ח

קובץ מזרח אסיה -מערכת שעות תשעט
קובץ איגרת שנה א תשעט- אסיה
קובץ הזמנה סופית ליום היכרות.docx
קובץ הנחיות לסטודנטים בשעת חירום

הנחיות לסטודנטים בשעת חירום

קובץ ערכת הסדרי תשלום תשע"ח
קובץ הנחיות לימי השינויים תשע"ח סמס' א'

 הנחיות לימי השינויים תשע"ח סמס' א' 

קובץ קורסי רוח תשע"ח

 מעודכן לתאריך 23/7/17

קובץ תקצירי קורסי רוח

 מעודכן לתאריך 23/7/17 קובץ הנחיות לימי השיבוצים
קובץ מצגת מזרח אסיה - תשעח

מצגת מזרח אסיה תשעח

קובץ מערכת שעות תשע"ח

מערכת שעות תשע"ח

קובץ מזרח אסיה -מערכת שעות תשעט
קובץ מזרח אסיה -מערכת שעות תשעט סמס ב.xlsx
קובץ קורסי רוח תשעט
קובץ קורסי רוח תשעט תקצירים
קובץ שנתון מזרח אסיה לשנה"ל תשע"ה

ב 

קובץ שנתון מזרח אסיה לשנה"ל תשע"ו

ככ

קובץ שנתון מזרח אסיה לשנה"ל תשע"ז
קובץ שנתון תשע"ח

שנתון תשע"ח

קובץ שנתון מזרח אסיה לשנהל תשעט
קובץ דף הדרכה לומדה לחוק למניעת הטרדה מינית

קובץ קורסים מקוונים באנגלית- מידע והנחיות

קובץ הנחיות להגשת בקשה לאישור מיוחד – סטודנט פעיל

קובץ בקשה למדבקה לרכב- כניסה לקמופס מערב
קובץ ערכת הסדרי שכר לימוד לתשע"ז