יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
קובץ איגרת למתקבלי שנה א לתואר שני תרפיה באומנות

מעודכן לתאריך 16/7/18

קישור לאתר אינטרנט מדריך לשירותים מקוונים

מדריך לשירותים מקוונים 

קישור לאתר אינטרנט פורטל סטודנט

ג

קישור לאתר אינטרנט תהליך הגשת בקשות

ע

קישור לאתר אינטרנט בקשה להיבחן במועד ב'

'

קישור לאתר אינטרנט ערעור על ציון

ג

קישור לאתר אינטרנט הנחיות להגשת בקשה לאישור מיוחד

ממ

קובץ שנתון תשע"ט

מעודכן לתאריך 18/12/2018

קובץ שנתון תשע"ח
תצוגת תיקיית קבצים מערכת שעות לתואר שני בטיפול באמצעות אומנות*

מעודכן לתאריך 26.3.2019

קובץ הסבר כניסה ללומדה להטרדה מינית

בבב

קובץ חוזר מנכ"ל משרד הבריאות בנושא מטפלים בהבעה ויצירה 2010

ס

קובץ הנחיות לסטודנטים בשעת חירום

הנחיות לסטודנטים בשעת חירום