יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
תצוגת תיקיית קבצים איגרת למתקבלי שנה א' לתואר שני בטיפול באומנות

פורסם בתאריך  1/8/17

קישור לאתר אינטרנט מדריך לשירותים מקוונים

מדריך לשירותים מקוונים 

קישור לאתר אינטרנט פורטל סטודנט

ג

קישור לאתר אינטרנט תהליך הגשת בקשות

ע

קישור לאתר אינטרנט בקשה להיבחן במועד ב'

'

קישור לאתר אינטרנט ערעור על ציון

ג

קישור לאתר אינטרנט הנחיות להגשת בקשה לאישור מיוחד

ממ

תצוגת תיקיית קבצים מערכת שעות לתואר שני בטיפול באמצעות אומנות*

מעודכן לתאריך 18/9/17

תצוגת תיקיית קבצים שנתון תשע"ח

מעודכן ל 10/7/17

קובץ הסבר כניסה ללומדה להטרדה מינית

בבב

קובץ חוזר מנכ"ל משרד הבריאות בנושא מטפלים בהבעה ויצירה 2010

ס

קובץ הנחיות לסטודנטים בשעת חירום

הנחיות לסטודנטים בשעת חירום

קובץ טופס הכרות ופטורים מלימודים קודמים- דרמה תרפיה

נכע