יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
פרויקט מחקר שנת הלימודים תשע"ח קובץ קרטריונים להערכת המנחה2018
קובץ קריטריונים להערכת בוחנים2018
קובץ מועדים הקשורים לסיום הפרויקט
קובץ פרוט ההנחיות לכתיבת מאמר סיכום-עדכון22.01.18
קובץ הנחיות לקראת סיום הפרויקט תשעח עדכון 30.01.18
פרויקט מחקר לקראת תשעח קובץ הנחיות להתחלת עבודה

הנחיות להתחלת עבודה

קובץ טופס להצעת מחקר

טופס להצעת מחקר

חוברת תקצירים כנס פרוייקטים 2017 קובץ חוברת תקצירים 2017

חוברת תקצירים 2017

הנחיות לכתיבת מאמר סיכום לפרויקט קובץ מצגת פרויקט לדוגמה
קובץ פרוט ההנחיות לכתיבת מאמר סיכום-עדכון22.01.18
טופס ראשי פרקים ביוטכנולוגיה קובץ טופס להצעת המחקר תשעח
מצגות מנחים קובץ MSC Giora 2017C
קובץ אבי מתתיהו 2017
קובץ איגי ליטאור 2017
קובץ אנדראה שוכמן 2017
קובץ אסף סוקניק 2017
קובץ ארן פרלסון 2017
קובץ דני גמרסני 2017
קובץ הדס וינשטיין גידי גרוס 2017
קובץ טלי גולדברג 2017
קובץ יעל חכם רחל אמיר 2017
קובץ ליאורה שאלתיאל 2017
קובץ מאיר שליסל 2017
קובץ מרי דפני ילין 2017
קובץ סגולה מוצפי _2017
קובץ עדי יונס-לוי 2017
קובץ עמי נישרי 2017
קובץ ערן דביר 2017
קובץ קארן גקסון 2017
קובץ רואי גוטמן 2017
קובץ שריאל היבנר 2017
קובץ ארי מאירסון 2017
קובץ ליאור רבינוביץ 2017
קובץ יורי לשם 2017

יורי לשם 2017

קובץ גיורא ריטבו 2017

גיורא ריטבו 2017

קובץ נעם אטיאס 2017

נעם אטיאס 2017

קובץ לבנת ג'ורנו 2017

לבנת ג'ורנו 2017

קובץ אופיר בנימין 2017

אופיר בנימין 2017

קובץ מעין גל 2017

מעין גל 2017

קובץ חסן עזאיזה 2017

חסן עזאיזה 2017

קובץ ארי מאירסון 2017

ארי מאירסון 2017

קובץ ורד נאור 2017

ורד נאור 2017

קובץ אורן רייכמן 2017

אורן רייכמן 2017

קובץ ליבנת ג'ורנו 2017