יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
קישור לאתר אינטרנט קישור למאגר פרויקטים
פרויקט מחקר תשע"ט קובץ שנה ב חשיפת הפרויקט
קובץ הנחיות להתחלת עבודה

הנחיות להתחלת עבודה

קובץ טופס להצעת מחקר

טופס להצעת מחקר

הצעות לפרויקט 2019 קובץ אופיר דגני 2019
קובץ אופיר בנימין 2019
קובץ אייל קורצבאום 2019
קובץ איתמר ידיד 2019
קובץ איריס זוהר 2019
קובץ גדעון גל 2019
קובץ ארי מאירסון 2019
קובץ דורית אבני 2019
קובץ אנדריאה שוכמן-ספיר 2019
קובץ ארן פרלסון 2019
קובץ גיורא ריטבו 2019
קובץ סגולה מוצפי 2019
קובץ יורי לשם 2019
קובץ ורד נאור 2019
קובץ מרי דפני-ילין 2019
קובץ טלי גולדברג 2019
קובץ מרטין גולדווי 2019
קובץ פייגה מגזל 2019
קובץ רואי גוטמן 2019
קובץ עומר קראין 2019
קובץ עדי יונס 2019
קובץ רחל אמיר 2019
קובץ תרצה זהבי 2019
קובץ תמר זהרי 2019
פרויקט מחקר שנת הלימודים תשע"ח קובץ קרטריונים להערכת המנחה2018
קובץ קריטריונים להערכת בוחנים2018
קובץ מועדים הקשורים לסיום הפרויקט
קובץ פרוט ההנחיות לכתיבת מאמר סיכום-עדכון22.01.18
קובץ הנחיות לקראת סיום הפרויקט תשעח עדכון 30.01.18
חוברת תקצירים כנס פרוייקטים 2017 קובץ חוברת תקצירים 2017

חוברת תקצירים 2017

הנחיות לכתיבת מאמר סיכום לפרויקט קובץ מצגת פרויקט לדוגמה
קובץ פרוט ההנחיות לכתיבת מאמר סיכום-עדכון22.01.18
קובץ עבודת גמר דוגמה
טופס ראשי פרקים ביוטכנולוגיה קובץ טופס להצעת המחקר תשעח