יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
המחנך הרגשי קובץ המחנך הרגשי מירב חן
החינוך כערך קיומי קובץ החינוך כערך קיומי
המחנך הרגשי- כלים בשטח קובץ המחנך הרגשי
המחנך הרגשי קובץ emotional educator in hebrew
קובץ מעוף ומעשה- תחושת מסוגלות עצמית
קובץ ADHD and EDU
קובץ ADHD and big classes
קובץ The class as a container
קובץ מאמר - שחיקתן של מחנכות בכתות שמשולבים בהן תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
קובץ מאמר - תתושת המסוגלות המקצועית של המורה
קובץ מאמר - עולמו של המורה כמנבא שחיקתו הנפשית
קובץ מאמר - חוללות עצמית המרכיב המוטיבציוני המנבא הטוב ביותר של ביצוע אקדמי
קובץ מאמר - השחיקה בהוראה המושג ורכיביו הייחודיים
קובץ מאמר - מסוגלות המורה מודל המשימות-יחסים