דלג על קורסים

קורסים

שנה: תשעוהכל    c#_מפעל שמירהמכללה הטכנולוגית
שנה: תשעוב    אלגברה מודרניתשלוחה: מדעים
שנה: תשעוב    התפתחות פילוסופיות חינוכיות בעולם…שלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעוב    מבוא לפילוסופיה של החינוךשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעוב    ניתוח דוחות פיננסייםשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעוב    אנגלית מתקדמים ב'שלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעהל    מיומנויות מחשב למדעי הרוח והחברה - מבחן…שלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעהל    יישומי מחשב למתחילים מבחן פטור - ביו ומד"סשלוחה: מדעים
שנה: תשעהא    גרמניה והנאציזםשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעהא    לוגיקה - מבוא לחשיבה הגיוניתשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעהא    תיאוריות מנהיגותשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעהא    מבוא למדעי המחשבשלוחה: מדעים
שנה: תשעהא    סדנא בהשמנה והפרעות אכילהשלוחה: מדעים
שנה: תשעהא    פיזיקה 1שלוחה: מדעים
שנה: תשעהא    פיזיקה אשלוחה: מדעים
שנה: תשעהא    אנגלית מתקדמים ב'שלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעההכל    תולדות האומנות ואדריכלותהמכללה הטכנולוגית
שנה: תשעההכל    אנדרואיד(תכנות אפליקציות)המכללה הטכנולוגית
שנה: תשעהב    סטטיסטיקה לניסויים תזונתיים וקליניםשלוחה: מדעים
שנה: תשעהב    מבוא לפילוסופיה של החינוךשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעהב    סדנה לפיתוח מיומנויות מחקר: שיטות מחקר…שלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעהב    רדיקליזם חברתי בגלילשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעהק    מיקרו ומקרו לכלכלהשלוחה: מכינות - פנימיות
שנה: תשעדהכל    המרכז לשלום ודמוקרטיה - مركز السلام…
שנה: תשעדהכל    Javaהמכללה הטכנולוגית
שנה: תשעדהכל    אנדרואיד(תכנות אפליקציות)המכללה הטכנולוגית
שנה: תשעדל    כתיבה אקדמיתשלוחה: מרכז תמיכה לסטודנטים ליקויי למידה
שנה: תשעדא    מבוא למדעי הטבעשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעדא    פיזיקה 1שלוחה: מדעים
שנה: תשעדא    אמנות ותרבות בסין הקלאסיתשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעדא    חקר שווקיםשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעדא    לוגיקה - מבוא לחשיבה הגיוניתשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעדא    מבוא לתולדות סין המסורתית ותרבותה -סדנאשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעדא    מבוא לתרבות המאה העשריםשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעדא    מבוא לתרבות יפן המודרניתשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעדא    מעבדה בפיזיקה לביוטכנולוגיהשלוחה: מדעים
שנה: תשעדש    שיטות התערבותשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעדב    אקוטוקסיקולוגיהשלוחה: מדעים
שנה: תשעדב    אקולוגיה של צמחיםשלוחה: מדעים
שנה: תשעדב    יישום תזונה קליניתשלוחה: מדעים
שנה: תשעדב    מבוא לפילוסופיה של החינוךשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעגא    מיומנויות מחשב למדעי הרוח והחברה-רת"חשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעגא    פיזיקה 1שלוחה: מדעים
שנה: תשעגא    בחירת תיקי השקעותשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעגא    מבוא למדעי הטבעשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעגא    גרמניה והנאציזםשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעגא    לוגיקה - מבוא לחשיבה הגיוניתשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעגא    מבוא לפילוסופיה של המדעשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעגא    ניתוח ניירות ערך - שוק ההוןשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעגא    פסיכופתלוגיה אשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעגא    תיאוריות מנהיגותשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעגא    חדו"א 1שלוחה: מדעים
שנה: תשעגא    חדו''א 1 למדעי המחשבשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעגא    נושאים בתקשורת נתונים הרצאהשלוחה: מדעים
שנה: תשעגב    הידרוכימיה סביבתיתשלוחה: מדעים
שנה: תשעגב    מבוא לכלכלת יפןשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעגב    כימיה וביוכימיה של מזוןשלוחה: מדעים
שנה: תשעגב    פרוייקט תסקירשלוחה: מדעים
שנה: תשעגב    אנרגיה וסביבהשלוחה: מדעים
שנה: תשעגב    מבוא לשילוב אומנויות בחינוךשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעגהכל    בעד עצמישלוחה: מדעים
שנה: תשעגהכל    סמינר העצמה דמיון ומרחב פנטסטי תשע"גשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעגהכל    תכנון נוף (פרויקט א)המכללה הטכנולוגית
שנה: תשעגהכל    AgroStudiesשלוחה: מדעים
שנה: תשעגש    מבוא לפסיכולוגיה בחינוך-שיעורשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעגש    מבוא לפסיכולוגיה בחינוך-תרגילשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעגש    שיטות מחקר - תרגילשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעגש    פרוייקט מחקר מדעי הסביבהשלוחה: מדעים
שנה: תשעגX    עבודה בתעשייהשלוחה: מדעים
שנה: תשעבש    סמינר בשיווק ותכניות עיסקיותשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבש    שיטות התערבותשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבש    סמינר- למידה לאורך מעגל החייםשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבש    סמינר מחקר טראומה וחוסן:התערבות ומניעהשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבש    פרוייקט מחקר מדעי הסביבהשלוחה: מדעים
שנה: תשעבש    סמינר מחקר סוגיות בתחום המשפחהשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבא    מבוא למדעי הטבעשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבא    פיזיקה א''שלוחה: מדעים
שנה: תשעבא    כלכלת עבודהשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבא    מיקרו כלכלה אשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבא    ניתוח ניירות ערך - שוק ההוןשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבא    מיומנויות אקדמיות -חלק ב''שלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבא    מיומנויות מחשב למדעי הרוח והחברה-רת"חשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבא    אנגלית מתקדמים 1שלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבא    אנגלית מתקדמים 2שלוחה: מדעים
שנה: תשעבא    אנגלית בינוני (קמפוס מזרח)שלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבא    אנגלית בינונישלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבא    אנגלית בינונישלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבא    אנגלית מתקדמים 1שלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבא    אנגלית מתקדמים 2שלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבא    מבוא למדעי המחשבשלוחה: מדעים
שנה: תשעבא    עקרונות טכנולוגיה של מזון ב''שלוחה: מדעים
שנה: תשעבא    אנגלית מתחיליםשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבב    תאוריות אישיותשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבב    מעבדה בפיזיקה ב'' לתזונהשלוחה: מדעים
שנה: תשעבב    מבוא לאקולוגיהשלוחה: מדעים
שנה: תשעבב    מבוא לאקולוגיה- תרגילשלוחה: מדעים
שנה: תשעבב    מעבדה בבעלי חוליותשלוחה: מדעים
שנה: תשעבב    פסיכופתלוגיה בשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבב    מיקרו כלכלה בשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבב    רב גוניות החיים היבטים תיאורתים ומעשייםשלוחה: מדעים
שנה: תשעבב    מבוא לפילוסופיה של החינוךשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבב    סמינר ראשון במדעי הסביבהשלוחה: מדעים
שנה: תשעבב    מבוא לכלכלה לתזונאיםשלוחה: מדעים
שנה: תשעבב    מבוא לאקולוגיהשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבב    מבוא לגיאולוגיהשלוחה: מדעים
שנה: תשעבב    מבוא לאפידמיולוגיה של הסביבהשלוחה: מדעים
שנה: תשעבב    אנגלית מתחילים (קמפוס מזרח)שלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבב    אנגלית מתקדמים 1שלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבב    אנגלית בינוני (קמפוס מערב)שלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבב    אנגלית מתקדמים 1שלוחה: מדעים
שנה: תשעבב    אנגלית מתקדמים 1 (קמפוס מזרח)שלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבב    אנגלית מתקדמים 2שלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבב    אנגלית מתקדמים 2שלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבב    ניהול חומרים מסוכניםשלוחה: מדעים
שנה: תשעבב    סמינר מתקדם במדעי הסביבהשלוחה: מדעים
שנה: תשעבב    על ג''ון לנון ופלורליזם יהודישלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבב    כימיה וביוכימיה של מזוןשלוחה: מדעים
שנה: תשעבב    מבנה חברתי של מדינת ישראלשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבב    אפידמיולוגיה של התזונהשלוחה: מדעים
שנה: תשעבהכל    עבודה בקהילה - קורס מרכז תשע"בשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבהכל    פיזיקה 2 מעבדה לביוטכנולוגיה - קורס מרכזשלוחה: מדעים
שנה: תשעבהכל    אנגלית מתקדמים 2 (קמפוס מזרח)שלוחה: מדעים
שנה: תשעבהכל    אנגלית מתקדמים 2 (קמפוס מזרח)שלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבהכל    java - מבוא לתכנות מונחה עצמיםהמכללה הטכנולוגית
שנה: תשעבל    מבוא לשפת Cשלוחה: מכינה קדם אקדמית תל-חי
שנה: תשעאא    אסטרטגיות למידה - מח"ר ללא נ"זשלוחה: מרכז תמיכה לדיסלקטים
שיעורים מצולמים הכל    שיעורים מצולמים - Advanced sensory evaluationפקולטה מדעים
קישוריםהכל    רשימת תוכנות במחשבי המכללה
מערכות מידעהכל    שינויים ושיפורים באופיס2010
מערכות מידעהכל    שאלות נפוצות - סטודנטיםסתם עכשיו
מערכות מידעהכל    אתר ניסיון להדרכות מרצים
מערכות מידעהכל    בדיקה לבסיס נתונים 2
מערכות מידעהכל    זרנגין - הזרמת וידאו
לומדותהכל    נסיון לומדה חדשה
אתרי חוגיםהכל    אתר החוג למדעי המחשבהפקולטה למדעים
אתרי חוגיםהכל    קורס אקסל לעובדיםאחר
אתרי חוגיםהכל    אתר החוג לימודי מזרח אסיההפקולטה למדעי החברה
אתרי חוגיםהכל    אתר החוג לכלכלה וניהולהפקולטה למדעי החברה
אתרי חוגיםהכל    אתר החוג למדעי החיהפקולטה למדעים
אתרי חוגיםהכל    אתר החוג למדעי המזוןהפקולטה למדעים
אתרי חוגיםהכל    אתר החוג למדעי הסביבההפקולטה למדעים
אתרי חוגיםהכל    אתר החוג לעבודה סוציאליתהפקולטה למדעי החברה
אתרי חוגיםהכל    אתר החוג לחינוךהפקולטה למדעי החברה
אתרי חוגיםהכל    אתר החוג ללימודים רב-תחומייםהפקולטה למדעי החברה
אתרי חוגיםהכל    הנחיית קבוצותהיחידה ללימודי חוץ
אתרי חוגיםהכל    טיפול משפחתיהיחידה ללימודי חוץ
אתרי חוגיםהכל    יעוץ מתודולוגי וסטטיסטי לסגלאחר
אתרי חוגיםהכל    יעוץ לתעודת הוראהאחר
אתרי חוגיםהכל    אתר החוג לביוטכנולוגיההפקולטה למדעים
אתרי חוגיםהכל    אתר התכנית תואר שני בביוטכנולוגיההפקולטה למדעים
אתרי חוגיםהכל    אתר התכנית לתואר שני בתזונההפקולטה למדעים
אתרי חוגיםהכל    אתר התכנית לתואר שני בדרמה תרפיההפקולטה למדעי החברה
אתרי חוגיםהכל    אתר התכנית לתואר שני בלימודי גלילהפקולטה למדעי החברה
אתרי חוגיםהכל    אתר התכנית לתואר שני בעבודה סוציאליתהפקולטה למדעי החברה
אתרי חוגיםהכל    אתר החוג לשירותי אנושהפקולטה למדעי החברה
אתרי חוגיםהכל    אתר מכינותמכינות
אתרי חוגיםהכל    אתר היחידה ללימודי אנגליתהיחידה ללימודי אנגלית - אקדמיה
אתרי חוגיםהכל    אתר החוג לפסיכולוגיההפקולטה למדעי החברה
אתרי חוגיםהכל    אתר החוג לתזונההפקולטה למדעים
אתרי חוגיםהכל    מרתון היחידה לקידום הישגיםהיחידה לקידום השגים
אתרי חוגיםהכל    אתר תרפיה באומנותמרכז להכשרת מטפלים
אתרי חוגיםהכל    אתר הספריהאחר
אתרי חוגיםהכל    יחידת כנסים ואירועיםאחר
אתרי חוגיםהכל    תכנית לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכיתהפקולטה למדעי החברה
אתרי חוגיםהכל    החוג לכימיההפקולטה למדעים
אתרי חוגיםהכל    תכנית לתואר שני בחינוךהפקולטה למדעי החברה
אתרי חוגיםהכל    Advanced sensory evaluation methodsהפקולטה למדעים
אקדמיה בכיכרהכל    אקדמיה בכיכר: על המהפכות שבפיזיקה…תשעג
אקדמיה בכיכרהכל    אקדמיה בכיכר: אינטליגנציה רגשית בחינוךתשעג
אקדמיה בכיכרהכל    אקדמיה בכיכר: ההיסטוריה של קריית שמונהתשעג
אקדמיה בכיכרהכל    אקדמיה בכיכר: נשיות וגבריות בפסיכולוגיה…תשעג
אקדמיה בכיכרהכל    אקדמיה בכיכר: הילד הזה הוא אני - מצפן…תשעג
אקדמיה בכיכרהכל    אקדמיה בכיכר: מדינת רווחה- עבר, הווה והאם…תשעג
אקדמיה בכיכרהכל    אקדמיה בכיכר: סביבה וחקלאות- האם עיבוד…תשעג
אקדמיה בכיכרהכל    פרה-היסטוריה של נהר הירדן: מיליון השנים…תשעד
אקדמיה בכיכרהכל    ברד ירד בדרום ספרד? על מטאורולוגיה דרך…תשעד
אקדמיה בכיכרהכל    הורות -ה- אתגר בעולם המודרניתשעד
אקדמיה בכיכרהכל    הילד הזה הוא אניתשעד
אקדמיה בכיכרהכל    זינוק באמצע החיים- מנהיגות אישית ויצירת…תשעד
אקדמיה בכיכרהכל    האישי הוא הפוליטי- בין הבנייה חברתית…תשעד
אקדמיה בכיכרהכל    מטבח עולמי- תזונה בריאה בבישול עמים…תשעד
אקדמיה בכיכרהכל    הסיפור שלנותשעד
אקדמיה בכיכרהכל    סבתאות באלף השלישיתשעד
אקדמיה בכיכרהכל    אמהות ופקוח חברתיתשעה
אקדמיה בכיכרהכל    כמה דברים שאולי אנחנו לא יודעים על מיםתשעה
אקדמיה בכיכרהכל    ממשיכים לכתוב את ההיסטוריה של קריית…תשעה
אקדמיה בכיכרהכל    על אבולוציה- בין אדם לחברו ומקורותשעה
אקדמיה בכיכרהכל    קיר בכיכר- ציורי קיר מאז ועד היום- סדנא…תשעה
אקדמיה בכיכרהכל    משוב מקדםתשעה
אקדמיה בכיכרהכל    הגות יהודית- אחדות ורב גוניותתשעה
אקדמיה בכיכרהכל    סנגור עצמי- מודעות חברתית לצרכים מיוחדיםתשעה
אקדמיה בכיכרהכל    קיימות: דילמות מוסריות ומעשיותתשעה
אקדמיה בכיכרהכל    ניטור מים חינוכי קהילתיתשעה
אקדמיה בכיכרהכל    על המהפכות שבפיסיקה מודרניתשעו
אקדמיה בכיכרהכל    סנגור עצמי ומודעות חברתית לצרכים מיוחדיםתשעו
אקדמיה בכיכרהכל    עולמו המופלא של המיםתשעו
אקדמיה בכיכרהכל    הנדסה גנטית בצמחים: שדות הברכה או שדות…תשעו