דלג על קורסים

קורסים

שנה: תשעוהכל    c#_מפעל שמירהמכללה הטכנולוגית
שנה: תשעוש    למידה מתווכתשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעוש    פיתוח תהליכי חשיבה - תיאוריה וישוםשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעוב    פיזיקה ב'שלוחה: מדעים
שנה: תשעוב    אנגלית מתקדמים ב'שלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעהא    מבוא למדעי המחשבשלוחה: מדעים
שנה: תשעההכל    אנדרואיד(תכנות אפליקציות)המכללה הטכנולוגית
שנה: תשעהק    מיקרו ומקרו לכלכלהשלוחה: מכינות - פנימיות
שנה: תשעדהכל    המרכז לשלום ודמוקרטיה - مركز السلام…
שנה: תשעדהכל    Javaהמכללה הטכנולוגית
שנה: תשעדהכל    אנדרואיד(תכנות אפליקציות)המכללה הטכנולוגית
שנה: תשעדל    כתיבה אקדמיתשלוחה: מרכז תמיכה לסטודנטים ליקויי למידה
שנה: תשעדא    מבוא למדעי הטבעשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעדא    פיזיקה 1שלוחה: מדעים
שנה: תשעדא    מבוא לתולדות סין המסורתית ותרבותה -סדנאשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעדא    מעבדה בפיזיקה לביוטכנולוגיהשלוחה: מדעים
שנה: תשעדב    אקוטוקסיקולוגיהשלוחה: מדעים
שנה: תשעדב    אקולוגיה של צמחיםשלוחה: מדעים
שנה: תשעגא    פיזיקה 1שלוחה: מדעים
שנה: תשעגא    מבוא למדעי הטבעשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעגא    מבוא לפילוסופיה של המדעשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעגא    חדו"א 1שלוחה: מדעים
שנה: תשעגא    חדו''א 1 למדעי המחשבשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעגהכל    בעד עצמישלוחה: מדעים
שנה: תשעגהכל    סמינר העצמה דמיון ומרחב פנטסטי תשע"גשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעגהכל    AgroStudiesשלוחה: מדעים
שנה: תשעגב    כימיה וביוכימיה של מזוןשלוחה: מדעים
שנה: תשעגב    פרוייקט תסקירשלוחה: מדעים
שנה: תשעגב    אנרגיה וסביבהשלוחה: מדעים
שנה: תשעגש    מבוא לפסיכולוגיה בחינוך-תרגילשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעגש    שיטות מחקר - תרגילשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעגש    פרוייקט מחקר מדעי הסביבהשלוחה: מדעים
שנה: תשעבא    מבוא למדעי הטבעשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבא    כלכלת עבודהשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבא    מיקרו כלכלה אשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבא    מיומנויות אקדמיות -חלק ב''שלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבא    מיומנויות מחשב למדעי הרוח והחברה-רת"חשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבא    אנגלית מתקדמים 1שלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבא    אנגלית מתקדמים 2שלוחה: מדעים
שנה: תשעבא    אנגלית בינוני (קמפוס מזרח)שלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבא    אנגלית בינונישלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבא    אנגלית בינונישלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבא    אנגלית מתקדמים 1שלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבא    אנגלית מתקדמים 2שלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבא    מבוא למדעי המחשבשלוחה: מדעים
שנה: תשעבא    עקרונות טכנולוגיה של מזון ב''שלוחה: מדעים
שנה: תשעבא    אנגלית מתחיליםשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבב    תאוריות אישיותשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבב    מבוא לאקולוגיה- תרגילשלוחה: מדעים
שנה: תשעבב    מיקרו כלכלה בשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבב    מבוא לאקולוגיהשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבב    אנגלית מתחילים (קמפוס מזרח)שלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבב    אנגלית מתקדמים 1שלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבב    אנגלית בינוני (קמפוס מערב)שלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבב    אנגלית מתקדמים 1שלוחה: מדעים
שנה: תשעבב    אנגלית מתקדמים 1 (קמפוס מזרח)שלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבב    אנגלית מתקדמים 2שלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבב    אנגלית מתקדמים 2שלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבב    ניהול חומרים מסוכניםשלוחה: מדעים
שנה: תשעבב    סמינר מתקדם במדעי הסביבהשלוחה: מדעים
שנה: תשעבב    על ג''ון לנון ופלורליזם יהודישלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבב    כימיה וביוכימיה של מזוןשלוחה: מדעים
שנה: תשעבב    מבנה חברתי של מדינת ישראלשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבב    אפידמיולוגיה של התזונהשלוחה: מדעים
שנה: תשעבהכל    עבודה בקהילה - קורס מרכז תשע"בשלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבהכל    פיזיקה 2 מעבדה לביוטכנולוגיה - קורס מרכזשלוחה: מדעים
שנה: תשעבהכל    אנגלית מתקדמים 2 (קמפוס מזרח)שלוחה: מדעים
שנה: תשעבהכל    אנגלית מתקדמים 2 (קמפוס מזרח)שלוחה: מדעי החברה והרוח
שנה: תשעבהכל    java - מבוא לתכנות מונחה עצמיםהמכללה הטכנולוגית
שנה: תשעבש    פרוייקט מחקר מדעי הסביבהשלוחה: מדעים
שנה: תשעבל    מבוא לשפת Cשלוחה: מכינה קדם אקדמית תל-חי
שנה: תשעאא    אסטרטגיות למידה - מח"ר ללא נ"זשלוחה: מרכז תמיכה לדיסלקטים
שיעורים מצולמים הכל    שיעורים מצולמים - Advanced sensory evaluationפקולטה מדעים
קישוריםהכל    רשימת תוכנות במחשבי המכללה
מערכות מידעהכל    שינויים ושיפורים באופיס2010
מערכות מידעהכל    שאלות נפוצות - סטודנטיםסתם עכשיו
מערכות מידעהכל    אתר ניסיון להדרכות מרצים
מערכות מידעהכל    זרנגין - הזרמת וידאו
מערכות מידעהכל    Northernlights
אתרי חוגיםהכל    אתר החוג למדעי המחשבהפקולטה למדעים
אתרי חוגיםהכל    קורס אקסל לעובדיםאחר
אתרי חוגיםהכל    אתר החוג לימודי מזרח אסיההפקולטה למדעי החברה
אתרי חוגיםהכל    אתר החוג לכלכלה וניהולהפקולטה למדעי החברה
אתרי חוגיםהכל    אתר החוג למדעי החיהפקולטה למדעים
אתרי חוגיםהכל    אתר החוג למדעי המזוןהפקולטה למדעים
אתרי חוגיםהכל    אתר החוג למדעי הסביבההפקולטה למדעים
אתרי חוגיםהכל    אתר החוג לעבודה סוציאליתהפקולטה למדעי החברה
אתרי חוגיםהכל    אתר החוג לחינוךהפקולטה למדעי החברה
אתרי חוגיםהכל    אתר החוג ללימודים רב-תחומייםהפקולטה למדעי החברה
אתרי חוגיםהכל    הנחיית קבוצותהיחידה ללימודי חוץ
אתרי חוגיםהכל    טיפול משפחתיהיחידה ללימודי חוץ
אתרי חוגיםהכל    יעוץ מתודולוגי וסטטיסטי לסגלאחר
אתרי חוגיםהכל    יעוץ לתעודת הוראהאחר
אתרי חוגיםהכל    אתר החוג לביוטכנולוגיההפקולטה למדעים
אתרי חוגיםהכל    אתר התכנית תואר שני בביוטכנולוגיההפקולטה למדעים
אתרי חוגיםהכל    אתר התכנית לתואר שני בתזונההפקולטה למדעים
אתרי חוגיםהכל    אתר התכנית לתואר שני בדרמה תרפיההפקולטה למדעי החברה
אתרי חוגיםהכל    אתר התכנית לתואר שני בלימודי גלילהפקולטה למדעי החברה
אתרי חוגיםהכל    אתר התכנית לתואר שני בעבודה סוציאליתהפקולטה למדעי החברה
אתרי חוגיםהכל    אתר החוג לשירותי אנושהפקולטה למדעי החברה
אתרי חוגיםהכל    אתר מכינותמכינות
אתרי חוגיםהכל    אתר היחידה ללימודי אנגליתהיחידה ללימודי אנגלית - אקדמיה
אתרי חוגיםהכל    אתר החוג לפסיכולוגיההפקולטה למדעי החברה
אתרי חוגיםהכל    אתר החוג לתזונההפקולטה למדעים
אתרי חוגיםהכל    מרתון היחידה לקידום הישגיםהיחידה לקידום השגים
אתרי חוגיםהכל    אתר תרפיה באומנותמרכז להכשרת מטפלים
אתרי חוגיםהכל    אתר הספריהאחר
אתרי חוגיםהכל    יחידת כנסים ואירועיםאחר
אתרי חוגיםהכל    תכנית לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכיתהפקולטה למדעי החברה
אתרי חוגיםהכל    החוג לכימיההפקולטה למדעים
אתרי חוגיםהכל    תכנית לתואר שני בחינוךהפקולטה למדעי החברה
אתרי חוגיםהכל    Advanced sensory evaluation methodsהפקולטה למדעים
אקדמיה בכיכרהכל    אקדמיה בכיכר: על המהפכות שבפיזיקה…תשעג
אקדמיה בכיכרהכל    אקדמיה בכיכר: אינטליגנציה רגשית בחינוךתשעג
אקדמיה בכיכרהכל    אקדמיה בכיכר: ההיסטוריה של קריית שמונהתשעג
אקדמיה בכיכרהכל    אקדמיה בכיכר: נשיות וגבריות בפסיכולוגיה…תשעג
אקדמיה בכיכרהכל    אקדמיה בכיכר: הילד הזה הוא אני - מצפן…תשעג
אקדמיה בכיכרהכל    אקדמיה בכיכר: מדינת רווחה- עבר, הווה והאם…תשעג
אקדמיה בכיכרהכל    אקדמיה בכיכר: סביבה וחקלאות- האם עיבוד…תשעג
אקדמיה בכיכרהכל    פרה-היסטוריה של נהר הירדן: מיליון השנים…תשעד
אקדמיה בכיכרהכל    ברד ירד בדרום ספרד? על מטאורולוגיה דרך…תשעד
אקדמיה בכיכרהכל    הורות -ה- אתגר בעולם המודרניתשעד
אקדמיה בכיכרהכל    הילד הזה הוא אניתשעד
אקדמיה בכיכרהכל    זינוק באמצע החיים- מנהיגות אישית ויצירת…תשעד
אקדמיה בכיכרהכל    האישי הוא הפוליטי- בין הבנייה חברתית…תשעד
אקדמיה בכיכרהכל    מטבח עולמי- תזונה בריאה בבישול עמים…תשעד
אקדמיה בכיכרהכל    הסיפור שלנותשעד
אקדמיה בכיכרהכל    סבתאות באלף השלישיתשעד
אקדמיה בכיכרהכל    אמהות ופקוח חברתיתשעה
אקדמיה בכיכרהכל    כמה דברים שאולי אנחנו לא יודעים על מיםתשעה
אקדמיה בכיכרהכל    ממשיכים לכתוב את ההיסטוריה של קריית…תשעה
אקדמיה בכיכרהכל    על אבולוציה- בין אדם לחברו ומקורותשעה
אקדמיה בכיכרהכל    קיר בכיכר- ציורי קיר מאז ועד היום- סדנא…תשעה
אקדמיה בכיכרהכל    משוב מקדםתשעה
אקדמיה בכיכרהכל    הגות יהודית- אחדות ורב גוניותתשעה
אקדמיה בכיכרהכל    סנגור עצמי- מודעות חברתית לצרכים מיוחדיםתשעה
אקדמיה בכיכרהכל    קיימות: דילמות מוסריות ומעשיותתשעה
אקדמיה בכיכרהכל    ניטור מים חינוכי קהילתיתשעה
אקדמיה בכיכרהכל    על המהפכות שבפיסיקה מודרניתשעו
אקדמיה בכיכרהכל    סנגור עצמי ומודעות חברתית לצרכים מיוחדיםתשעו
אקדמיה בכיכרהכל    עולמו המופלא של המיםתשעו
אקדמיה בכיכרהכל    הנדסה גנטית בצמחים: שדות הברכה או שדות…תשעו